Deel dit artikel:

Nederlandse zeilers steken Noordzee over voor herdenking De Ruyter’s Tocht naar Chatham

Het is dit jaar 350 jaar geleden dat Michiel de Ruyter de Tocht naar Chatham ondernam en daar de Engelse vloot een flinke slag toebracht. Op dinsdag 13 juni start de herdenking van deze roemruchte tocht met een grote vloot jachten die dezelfde tocht gaan maken. De deelnemers hebben vriendelijke bedoelingen en gaan de historische inval feestelijk en samen met de Engelsen, herdenken.

De circa 90 jachten verzamelen op maandag 12 juni in Vlissingen, de geboortestad van De Ruyter. Vervolgens zullen ze daar in de loop van de ochtend in de Eerste Binnenhaven afmeren waar tot 15.00u de steekproefsgewijze controles plaatsvinden van de verplichte veiligheidsuitrusting. Daarna is er een palaver waar de schippers de laatste informatie over de tocht ontvangen. Om 16.30u, aan het einde van het palaver, verwelkomen Bas van den Tillaar, Burgemeester van Vlissingen en Han Polman, Commissaris van de Koning in Zeeland, de zeilers in De Ruyter’s geboorteplaats.

Het vertrek van de grote vloot jachten op 13 juni zal een groot gedeelte van de ochtend in beslag nemen. De jachten moeten namelijk allemaal de sluis bij Vlissingen passeren om zee te kiezen. Omdat ze niet allemaal tegelijkertijd in de sluis passen, zullen er de hele ochtend boten geschut worden. Vanaf de sluis kunnen de zeilers worden uitgezwaaid voordat ze de Westerschelde uitzeilen en aan de oversteek van de Noordzee beginnen. Het zal een bijzonder gezicht zijn om alle jachten te zien wegvaren op dinsdag 13 juni tussen 08:30 en 12:00 uur.

Feestelijke herdenking
De door de Nederlandsche Vereeniging van Kustzeilers georganiseerde Tocht naar Chatham, staat in het teken van de herdenking van het feit dat Michiel de Ruyter 350 jaar geleden de Medway opzeilde tot Chatham, waar hij de Engelse vloot een flinke slag toebracht. Deze editie van de tocht vindt echter met vriendelijker bedoelingen plaats. Ditmaal worden de zeilers door de Engelsen verwacht. Er staat hen een feestelijk herdenkingsprogramma te wachten met als hoogtepunt het spektakelstuk “Medway in Flames” op zaterdag 17 juni. Daarna keren de deelnemers terug naar hun thuishavens of vervolgen ze hun tocht langs de Engelse kust.

naar boven