Voorwaarden

Als je aan wedstrijden mee wilt doen moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Belangrijkst is dat je aangesloten bent bij een vereniging of organisatie en in het bezit zijn van een licentie. Wanneer voldoe je aan de voorwaarden?

Het wedstrijdcomité controleert alle deelnemers op in ieder geval een lidmaatschap bij een vereniging of organisatie die is aangesloten bij het Watersportverbond. Hier worden ook de wedstrijd- en evenementlicenties uitgegeven. Zonder zo’n licentie mag je niet meedoen aan officiële wedstrijden.

naar boven