Deel dit artikel:

Vervolgroutekaart windenergie op zee

Als vertegenwoordigers van de recreatievaart was het regioteam Noordzee van het Watersportverbond en het Platform Waterrecreatie 6 april jongstleden aanwezig bij de stakeholderbijeenkomst van de 'vervolgroutekaart windenergie op zee'. Beide organisaties trekken al jaren samen op op dit dossier. Het programmateam 'vervolgroutekaart windenergie op zee' bestaat uit onder andere het ministerie van Economische Zaken, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De bijeenkomst vond plaats in het LEF Future Center van Rijkswaterstaat in Utrecht.

In de groep scheepvaart was de discussie erg interessant, en was het goed dat de recreatievaart vertegenwoordigd was. "Als organisatie moet je er beslist bij blijven, anders word je over het hoofd gezien en vergeten", aldus het regioteam Noordzee.

De Kustwacht en Havenbedrijf Amsterdam stelden de interessante vraag of het nog nut heeft om alle kustverlichting te laten branden. Het regioteam Noordzee en het Platform Waterrecreatie waren van mening dat de hoofd kustvuren voor de veiligheid nog steeds van belang zijn, maar dat secundaire vuren (zoals bijvoorbeeld Noordwijk en Egmond) nauwelijks gemist zouden worden. Binnen het regioteam wordt hier binnenkort verder over gepraat.

Zowel het regioteam Noordzee als het Platform Waterrecreatie hebben aangegeven dat de recreatievaart geen bezwaar tegen de bouw van windturbine parken heeft, mits ze er maar doorheen mogen varen. Dat is het streven. Op dit moment is de wetgeving met betrekking tot de doorvaart rond, maar hangt het nu nog op de apparatuur die geplaatst moet worden zoals steunzenders en ontvanger voor VHF en AIS. Het Ministerie had hij daarvoor een jaar gepland, en is bang dat dat nog wel enige tijd kan duren. Ze doen erg hun best het zo spoedig mogelijk voor elkaar te krijgen.

Houd voor meer nieuws deze website in de gaten, of kijk op de pagina van het regioteam Noordzee.

Bron afbeelding: Noordzeeloket

naar boven