Deel dit artikel:

Volg de opleiding tot Zeiltrainer

In de weekenden van 22/23 september en 6/7 oktober organiseren we in Medemblik de Basisopleiding van de opleiding tot Zeiltrainer. In deze weekenden leer je tot een goede trainingsinhoud te komen, hoe mensen leren, hoe je moet lesgeven en hoe je gestructureerd, efficiënt en veilig zeilers leert wedstrijdzeilen.

Er is plaats voor veertien cursisten met wie we intensief aan de slag gaan om de benodigde competenties op het gewenste niveau te krijgen. Daarbij wordt uitgegaan van reeds aanwezige kennis en vaardigheden en maken we gebruikt van het groepsproces om voor iedereen zoveel mogelijk leereffect te creëren.

Programma
De weekenden worden zodanig georganiseerd dat iedereen twee theorielessen en twee complete watertrainingen (met voor- en nabespreking) geeft en dat je de rest van de tijd actief als proefcursist/observator leert racen in de Elliots. Je ondergaat dus ook veel trainingen van je medecursisten wat een leuk en leerzaam ander perspectief geeft op training geven. Alles wat er in de weekenden gebeurt of moet gebeuren, wordt gebruikt om een goede zeiltrainer van je te maken.

Aanmelding voor deze basisopleiding is niet vrijblijvend. Wij vragen van zowel het docententeam als de cursisten 100% commitment en het missen van onderdelen is - behoudens overmachtsituaties of zwaarwegende redenen - niet mogelijk. Na aanmelding krijg je een intake om te bepalen of je toelaatbaar bent.

Opleidingstraject
Aan het einde van het tweede weekend wordt vastgesteld hoe je verdere opleidingstraject eruit gaat zien. In beginsel moet je een viertal (nader te plannen) workshops/verdiepingen volgen, te weten:

  • Zeilmechanica en trim (inleiding);
  • Veiligheid en blessurepreventie;
  • Tactiek (inleiding);
  • Strategie (inleiding).

Deze worden afgerond met een theorietoets. Daarnaast moet je een aantal opdrachten volbrengen, te weten:

  • Coachingsstage;
  • Organiseren van een activiteit (anders dan training of coaching);
  • Begeleiden van assistent-trainers.

Van deze opdrachten maak je een portfolio dat beoordeeld wordt. Tenslotte leg je na de nodige ‘vlieguren’ (maar niet meer dan nodig) een praktijkexamen training geven af en ontvang je met goed gevolg het diploma Zeiltrainer (niveau 3).

Aanmelden
De eigen bijdrage voor de opleidingen tot Zeiltrainer bedraagt € 395,- (incl. overnachtingen, eten en digitale cursusliteratuur). Vooraanmelden kan via opleidingen@watersportverbond.nl. In de week van 20 augustus wordt er contact met je opgenomen voor de intake.

Talentontwikkelingstrainer (niveau 4)
Voor echte trainerstalenten en/of personen die er hun beroep van willen maken, bestaat er de mogelijkheid om verder te gaan met het traject tot Talentontwikkelingstrainer (niveau 4). Dit is altijd een individueel traject waarbij je een Leercoach toegewezen krijgt en waarin alle genoemde onderwerpen verder worden uitgediept. Ook de Minor Coaching van de ALO maakt onderdeel uit van dit traject. Met de Leercoach wordt bekeken hoe het precieze traject eruit komt te zien en met welke tijdsinvestering en kosten je rekening moet houden.

naar boven