Deel dit artikel:

Eerste serie Platform Wedstrijdzeilen Regionale Bijeenkomsten

Met het combi zeilen als basis zijn er in november en december een aantal bijeenkomsten in de regio’s georganiseerd om recente ontwikkelingen, plannen en ideeën met elkaar te delen en vooral ook te streven naar verbetering in het oppakken van kleine of grotere wensen of problemen. Uitgenodigd waren met name (combi organiserende) verenigingen en partijen betrokken bij de betreffende RTC. Bij volgende bijeenkomsten zullen ook regionale vaarscholen en aangepast sporten instanties betrokken worden.

Er stonden een flink aantal zaken op de agenda om te bespreken, maar lang niet alles is (voldoende) goed aan bod gekomen. Vandaar hierbij niet alleen een samenvatting van de bijeenkomsten, maar ook nog wat extra detail omtrent zaken die we graag in de regionale vorm willen blijven ontwikkelen en uitvoeren.

Combi’s:
Het herziene promotiebeleid was uiteraard een hot topic en heeft ondertussen bredere steun, juist ook door de regionale flexibiliteit. Het beleid is ondertussen gepubliceerd en kan je hier vinden.

De Q-cup wordt in 2019 gepositioneerd als een goede aanvulling op een combi evenement. De Q-cup is een laagdrempelige wedstrijd(serie) in de regio waarbij kinderen voor het eerst kennis kunnen maken met wedstrijdzeilen. De Q-cup kenmerkt zich door een eenvoudige wedstrijdbaan, startprocedure en het ont-zorgen van ouders. De boten liggen voor de kinderen klaar, ze hoeven alleen hun sporttas mee te nemen. Wanneer kinderen enthousiast zijn geraakt door deze kennismaking is de stap naar lidmaatschap (van kind en eventueel ouder) van een vereniging kleiner. Vanuit de Q-cup wordt deelname aan de combi gestimuleerd. Wanneer locaties meer informatie willen hebben of een Q-cup willen organiseren kunnen ze hiervoor contact opnemen met Charlotte van Leerdam (charlotte@watersportverbond.nl).

Alhoewel plezier voorop moet staan bij de Combi’s, is het voor die zeilers die door (willen) stromen naar landelijke wedstrijden van belang dat er goede aansluiting is met wedstrijden als de DYR en U4. Er zal daarom goed gekeken worden naar de Nor, SI’s en andere zaken zodat een overgang naar een landelijk evenement de zeilers en hun ouders niet voor verrassingen stelt. Te denken hierbij valt uiteraard aan voldoende kennis en kunde om ook op groter water uit de voeten te kunnen, maar ook eigen verantwoordelijkheid, het voldoen aan diverse regels m.b.t. registreren, protesten, veiligheid en allerlei zaken die op landelijk niveau ineens (!) wat serieuzer worden genomen.

Met veel jeugdevenementen en diverse trainingen daaromheen is het een uitdaging om de wedstrijdkalender te plannen. Vanuit het Watersportverbond is er een 5 jaren wedstrijdkalender beschikbaar voor organiserende autoriteiten, zodat er in ieder geval inzicht in de knelpunten kan ontstaan. In januari 2019 zal de eerste versie van deze kalender beschikbaar komen en wij nodigen iedereen uit om ontbrekende evenementen aan te melden bij het Watersportverbond. Neem ook graag contact met het Watersportverbond op om knelpunten bespreekbaar te maken via wedstrijdsport@watersportverbond.nl.

De website combizeilen.nl is ondertussen live en graag zien we dat deze breed gebruikt gaat worden. Voor vragen omtrent deze website, graag contact opnemen met valentijn.van.duijvendijk@sailing.today of hylke.steensma@watersportverbond.nl.

Race Management Systemen:
Het Watersportverbond adviseert wedstrijd organiserende verenigingen de mogelijkheden te bekijken die moderne applicaties bieden voor het aankondigen, inschrijven, registreren en het verwerken en publiceren van uitslagen. Met name sailing.today en manage2sail zijn in Nederland goed ingevoerd en bieden prima functionaliteit. Deze systemen zijn weliswaar niet gratis, maar overtuigde gebruikers geven unaniem aan dat de effectiviteit ruimschoots opweegt tegen de kosten. Het zw-scoring systeem, sinds jaren in gebruik bij vele verenigingen, ondergaat momenteel een herbouw en zal waarschijnlijk in de loop van 2019 in een vernieuwde vorm live gaan. ZW is gratis, maar biedt geen end-to-end race management functionaliteit.

Sailability:
Het aangepast sporten is bij vele verenigingen nog weinig zichtbaar, terwijl er een ontzettend enthousiaste doelgroep staat te trappelen om niet alleen te zeilen, maar juist ook wedstrijden te zeilen. Alhoewel hier uiteraard veel bij komt kijken, is er in een aantal regio’s zeer veel ervaring, boten en personeel beschikbaar om hierbij te helpen. Een samenwerking tussen Sailability en Combi organisaties kan leiden tot een laagdrempelige en eenvoudige wijze om wedstrijden voor aangepaste sporters te organiseren. We denken daarbij juist niet aan een heel weekend, maar een middag met 3 of 4 starts op een korte sprint baan zou een mooi streven zijn. Het Watersportverbond wil daarom de regionale bijeenkomsten uitbreiden met de aanwezigheid van Sailability betrokkenen om te kijken of samenwerking makkelijk te realiseren is.

RTC’s:
De regionale trainingscentra functioneren als centrale plek binnen de regio waar zeilers die kunnen en willen doorstromen naar landelijke wedstrijden hun vaardigheden verbeteren. In een ideale wereld zorgen we niet alleen voor de ontwikkeling van de zeilers, maar kijken we ook naar structurele ondersteuning op het gebied van vervoer naar en verblijf tijdens de landelijke evenementen (waar nodig of gewenst). Vanuit de RTC’s moet ook de opleiding trainer / coach vorm krijgen, zodat we niet alleen zorgen voor kwalitatief goede zeilers, maar ook voor kwalitatief goede begeleiding.

Wellicht vanuit de RTC’s, maar in ieder geval binnen de regionale omgeving zullen we als Watersportverbond meer gaan leveren omtrent official opleidingen. Een opleiding tot ‘club official’ is in voorbereiding met als doel meer mensen enthousiast te maken voor een rol bij het organiseren en uitvoeren van wedstrijden. Laagdrempelig, brede informatie en praktisch zijn kernwoorden hierin. Na afloop zal een “club-official’ ingezet kunnen worden op allerlei posities zoals Race Office, Rescue, boeien boot, start of finish schip. De opleiding zal gegeven worden op locatie, maar kan desgewenst ook online gevolgd worden (waar nodig in combinatie met praktijk trainingen). Ook voor de hogere niveaus (official / 3, nationaal official / 4, internationaal official / 5), waarbij deelnemers geleerd wordt hoe (zelfstandig) als wedstrijdleider, umpire / jury / protest comité (voorzitter) of klasse controleur / meter te functioneren, wordt achter de schermen gewerkt aan een herziening van het curriculum, waarbij ook meer de nadruk komt te liggen op “training en beoordeling on the job”. Doelgroep van met name de Club Official opleidingen bevindt zich natuurlijk ook juist binnen de groep ouders en betrokkenen van de Combi-zeilers….

Wedstrijden tussen verenigingen
Eredivisie Zeilen gaat in 2019 alweer het 5e jaar in. De nadruk in 2019 komt te liggen op “van, voor en door verenigingen”. Deelnemende verenigingen zullen speelrondes gaan organiseren en hierdoor blijft er ook ruimte om de kosten omlaag te brengen. Maar naast Eredivisie Zeilen zijn er, met name in het Noorden van het land, zeer succesvolle verenigingscompetities, die veel weg hebben van een laagdrempelige eerste divisie. In plaats van moderne J70’s worden hier huurvloten van zeilscholen ingezet en zijn er veelal meer dan 50 deelnemers op het water. Vanuit het Watersportverbond willen we binnen de regio’s ook kijken of er animo is voor een soortgelijke competitie. Het is belangrijk dat we jeugd aan het wedstrijdzeilen krijgen en houden, maar ook tijdens studie en later in het werkende leven bieden we mensen graag plezier tijdens het wedstrijdzeilen. Regionale competities zouden een goede invulling kunnen zijn. interesse om wat op te zetten? Bel of mail hylke.steensma@watersportverbond.nl.

En tenslotte nog:
De SW handicap is de meest eenvoudige formule waaronder in Nederland uiteenlopende boten op onder andere verenigingsniveau tegen elkaar varen. Al vele jaren wordt de handicap formule onderhouden door sailsupport.nl, maar met het oog op continuïteit en open voor moderne technologieën, wil het Watersportverbond graag horen en meedenken omtrent gebruik en functioneren. Wordt SW op de vereniging ingezet, bijvoorbeeld voor een woensdagavond wedstrijd, een jaarlijks vereniging evenement of anderszins? We horen graag jullie ervaringen. Nog niet bekend met SW, maar wel geïnteresseerd? We helpen graag!

En nu dan?
Overleg op regio niveau is waardevol en zinvol. In 2019 streven we naar 6 bijeenkomsten, steeds op een locatie in een regio, bij voorkeur aansluitend bij een evenement. Als agenda voor deze bijeenkomsten zullen we telkenmale de wedstrijdzeilen nieuwsbrief hanteren, maar uiteraard zijn alle mogelijke onderwerpen bespreekbaar. Eerstvolgende bijeenkomst is op de Braassem, naar alle waarschijnlijkheid op 26 januari.

naar boven