Deel dit artikel:

Leeuwarden strijdtoneel voor de Klompkesilers

Zaterdag 16 juni streken de Klompkesilers neer in de Nieuwe Leeuwarder Jachthaven waar het IFKS 2018 werd gezeild. De Stichting Klompkesilen heeft dit jaar in samenwerking met W.S.V. ‘de Meeuwen’ gekozen voor Leeuwarden als wedstrijdwater, vooral ook om Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 vanuit de Klompkemienskip te versterken.

Er deden twee klassen mee: de Iepen Klasse en de Fryske Klompklasse. Bij de vrije ‘Iepen’ klasse zijn de klompen niet gelijk in uitvoering en vorm en grootte. Een deelnemende klomp was zelfs antiek. Dit scheepje was al 120 jaren oud en ter gelegenheid van de kroningsfeesten van Wilhelmina in 1898 gebouwd. De andere klasse is een officiële éénheidsklasse en maakt deel uit van het Watersportverbond. De winnaar van deze klasse krijgt dan ook na afloop de Rode Watersportverbond kampioenswimpel omgehangen.

In eerste instantie was het de bedoeling om de wedstrijd plaats te laten vinden bij de Prinsentuin. Hier werden immers in de vorige eeuw vele traditionele ‘boatsjesilerijen’ georganiseerd en later leverde dat de beroemde skûsjesylkampoenen op. Door organisatorische redenen kon hier helaas niet worden gezeild. Dit deed de organisatie besluiten naar de Nieuwe Leeuwarder Jachthaven uit te wijken, op de hoek bij de Tynje.

Na het proefzeilen werden in de genoemde klassen diverse rondes gevaren. De nummers één en twee gingen sowieso door naar de volgende ronde en de anderen konden nog eens in de herkansingsronde proberen de finale te halen. Er speelde zich zinderende taferelen af op het wedstrijdwater wat soms wed geteisterd door verraderlijke twirren, windstiltes en fikse uitschieters. Sommige scheepjes zeilden zonder averij als een streep naar de finishlijn. Anderen kwamen met elkaar in aanvaring, drukten elkaar naar een andere koers of gingen door de wind en zeilden onfortuinlijk weer richting startgebied. Dit alles werd van commentaar voorzien door Jan Volbeda, voorzitter van de Klompkesylclub.

Uiteindelijk kwamen na een fanatieke silerij de volgende uitslagen uit de bus:

Iepen Klasse:

  1. Maaike de Jong
  2. Britt de Jong

Fryske Klomp Klasse:

  1. Maaike de Jong
  2. Kars Beerendonk
  3. Dedmer Visserman
naar boven