Deel dit artikel:

Vereenvoudiging van het Reglement voor Kampioenschappen

Het bestuur van het Watersportverbond heeft aanpassingen in het Reglement voor Kampioenschappen goedgekeurd. Hiermee wordt het Reglement aanzienlijk vereenvoudigd. De wijzigingen zitten met name in de volgende punten:

  • Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen Klassenkampioenschappen en (Open) Nederlandse Kampioenschappen. Een kampioen is een kampioen en de waarde van het kampioenschap wordt bepaald door de klasse of discipline waarin het kampioenschap is behaald.
  • Minder (klassen) specifieke regels. Dit is immers een zaak tussen Organiserende Autoriteit en de klassenorganisatie of vertegenwoordiger van de betreffende discipline.
  • Tijdige en complete planning om te voldoen aan minimale deelname-eisen en kwalitatief goede wedstrijden is belangrijker dan historische deelnemersaantallen.
  • Het Watersportverbond houdt controle over organisatie en uitvoering via goedkeuring van de Aankondiging, Wedstrijdbepalingen en eindrapportage.

Het nieuwe reglement zal ingaan per 1 november 2019, maar er zal voor de in 2019 te verzeilen kampioenschappen reeds in de geest van de nieuwe regels worden gewerkt. Hierdoor is het mogelijk om op basis van opgedane ervaringen en feedback in 2019 alsnog wijzigingen door te voeren in het reglement voor 2020.

Kampioenschap aanvragen
Het nieuwe zeilseizoen is alweer in zicht en daarbij ook de kampioenschappen van 2019. (Open) Nederlands Kampioenschappen moeten voor 1 februari 2019 aangevraagd worden. Kampioenschappen kunnen via deze link worden aangevraagd. Het Watersportverbond beoordeelt deze aanvraag en geeft vervolgens, als de aanvraag aan de eisen voldoet, officieel toestemming om het kampioenschap te organiseren. Let wel dat het nieuwe reglement aanvragen van kampioenschappen voor 1 december nastreeft. Zodoende kan de wedstrijdkalender voor het komende jaar eerder vorm krijgen.

Aan de Aankondiging en Wedstrijdbepalingen voor een (O)NK worden bepaalde eisen gesteld. Deze moeten opgesteld zijn aan de hand van het standaardmodel. Een overzicht van alle regels waaraan een (O)NK moet voldoen, vind je in het Reglement voor Kampioenschappen. Deze is hier te vinden.

Voor zaken rondom kampioenschappen is de Afdeling Wedstrijdsport te bereiken via:
E-mail: wedstrijden@watersportverbond.nl
030-3077500

naar boven