Deel dit artikel:

Save the dates: Bijeenkomsten over wedstrijdzeilen

Dinsdag 27 november 2018 organiseert het Watersportverbond in Utrecht (Orteliuslaan 1041) een bijeenkomst voor Race Officials. Inloop is vanaf 19:00, om 19:30 uur gaan we van start en einde programma en borrel om 22:00 uur.

Arend van Bergeijk, manager Wedstrijdsport, zal de status en planning inzake opleidingen, certificering en kader / vrijwilligers bestanden toelichten, ook in het kader van het WK 2022. Wijzigingen in de regels en terugkoppeling van World Sailing en ORC bijeenkomsten zullen toegelicht worden door onder andere Rob Franken en Dirk Jan Zweers. Voor juryleden, wedstrijdleiders, umpires en meters/klassencontroleurs zullen tevens separate programma’s beschikbaar zijn. In oktober volgen het definitieve programma en tijdschema.

De bijeenkomst is voor Controleurs (niveaus 3 en 5), Juryleden (niveaus 4 en 5), Umpires (niveaus 3, 4 en 5) en Wedstrijdleiders (niveaus 4 en 5). De avond telt als een terugkomdag voor herbenoeming voor officials van niveau 4.

Graag HIER aangeven of je wel of niet aanwezig kan zijn.

Zaterdag 9 maart 2019 wordt een gecombineerde dag voor race officials, wedstrijdzeilers, vertegenwoordigers van klassenorganisaties en wedstrijdorganiserende verenigingen georganiseerd. Hier zal de uitvoering besproken worden van de diverse plannen en hoe deze passen in een korte en middellange termijn bevordering van de wedstrijdsport. Vooralsnog zullen status front- en backoffice systemen en interne administratie, het Kampioenschapsreglement, kaderopleiding, licentie en certificaat structuur en uitslag registratie de revue passeren. In februari volgen het definitieve programma en tijdschema.

Vragen? Neem contact op met Coördinator Wedstrijdsport Hylke Steensma via hylke.steensma@watersportverbond.nl.

naar boven