Deel dit artikel:

Een persoonlijk zeilnummer, ook voor jou?

In een aantal klassen bestaat in Nederland de mogelijkheid om persoonlijke zeilnummers te gebruiken. Hiermee wordt je zeilnummer uniek voor jezelf, in plaats van uniek voor je boot.

Als klassenorganisatie kan je bijzondere nummers aan bijzondere zeilers toekennen, bijvoorbeeld bij verdiensten voor de klasse of bij een bijzondere prestatie. Uiteraard kan je met hetzelfde zeilnummer blijven varen als je meerdere boten in dezelfde klasse hebt of een nieuwe aanschaft. Het Watersportverbond harmoniseert het proces voor het toekennen en administreren van persoonlijke zeilnummers door klassenorganisaties.

Als een klassenorganisatie gebruik wil maken van persoonlijke zeilnummers zijn er de volgende uitgangspunten waarmee rekening gehouden moet worden:

  • Persoonlijke zeilnummers moeten toegestaan zijn in (internationale) klassenregels;
  • Op aanvraag reserveert het Watersportverbond nummers ten behoeve van een klassenorganisatie;
  • De klassenorganisatie beheert uitgifte en administratie van persoonlijke zeilnummers;
  • Persoonlijke zeilnummers mogen enkel gevoerd worden op boten met een actief certificaat dat op naam van dezelfde persoon staat. Een huur- of leenboot dient met het zeilnummer te varen dat hoort bij die boot en vermeld staat op het certificaat.

Wil je dat er in jouw klasse ook persoonlijke zeilnummers gebruikt kunnen worden? Neem dan contact op met jouw klassenorganisatie. Wanneer de klassenorganisatie voldoet aan de voorwaarden, kan een aanvraag voor persoonlijke zeilnummers ingediend worden via wedstrijdsport@watersportverbond.nl. Er zijn wel beperkte kosten verbonden aan persoonlijke zeilnummers.

Foto: Sailing Energy / World Sailing

naar boven