Deel dit artikel:

Uitkomsten overleg Combi-zeilen

In februari vond een overleg plaats tussen de Combi’s en het Watersportverbond. Dit zijn de belangrijkste uitkomsten van dit overleg.

  • Twee keer per jaar wordt bijeengekomen om de planning te bespreken en voor te bereiden voor het nieuwe seizoen.
  • Het Watersportverbond werkt aan een goed en compleet overzicht met bestuursleden van de Combi-regio’s, verenigingen die wedstrijden organiseren, verengingen die zeilers leveren en verenigingen die (nog) niet zijn betrokken bij de Combi en klassenorganisaties.
  • De regio-indeling wordt grotendeels goed beoordeeld en is in lijn met andere regionale indelingen. De indeling zal door het Watersportverbond gepubliceerd worden, waarbij alle verenigingen, en vaarscholen en Sailability locaties worden benoemd. Verenigingen die niet deelnemen aan de regionale combi zullen worden benaderd.
  • Voor (trainings)wensen van Combi-zeilers die hun eigen vereniging overstijgen, kan er in de buurt een andere vereniging zijn (met betere faciliteiten en/of trainers) die hier iets in kan betekenen of kan er een samenwerkingsverbond zijn tussen de verenigingen die zorgt voor krachtenbundeling. Beide modellen werken goed, maar aandacht moet altijd blijven voor ondersteuning van alle Combiverenigingen.
  • Op de website van het Watersportverbond staat een meerjarenplanning waarmee afstemming van wedstrijden meer gestructureerd plaats kan vinden.

Wil je meer informatie over het Combi-zeilen? Neem dan contact op met het Watersportverbond via wedstrijdsport@watersportverbond.nl.

Foto: Maarten Schurink

naar boven