Deel dit artikel:

Uitkomsten overleg Noordzee Club en Watersportverbond

Onlangs is er een overleg geweest tussen de Noordzee Club en het Watersportverbond. Hierin zijn de volgende afspraken gemaakt.

  • Voor een extra controle zal de Rating Office het ‘vier ogen principe’ toepassen op zaken die door een meter van het Watersport ingevoerd worden in een (handicap)systeem wat de kans op het maken van fouten verkleint. Afspraak is dat alles in principe door twee personen gecontroleerd zal worden, tenzij hiervan afgeweken moet worden door te veel drukte. Wanneer de eigenaar zelf informatie invoert en deze automatisch door linkt naar een ander (handicap)systeem kan dit niet geverifieerd worden.
  • Aanvragen dienen worden ingediend conform de procedure: een meting via het aanvraagformulier en aanpassing metingen via de webshop. Wordt een aanvraag niet conform procedure ingediend, zal deze worden geretourneerd aan de aanvrager met de mededeling dat deze niet verwerkt worden.
  • De deadline voor de afgifte van een IRC-meetbrief is conform de regels van de RORC. Voor de afgifte van een ORC-meetbrief (en overige handicap formules) geldt dat de meetbrief vijf dagen nadat de meetgegevens bekend zijn, beschikbaar is.
  • In het geval van een ORCi meting zal alles opnieuw gemeten worden om mogelijke onjuistheden uit de ORC Club meting te overschrijven.
  • Boten met een rating vallend binnen ORC 4 (GPH => 720) worden uitgenodigd voor het Nederlands Kampioenschap ORC 4 dat van 20 t/m 22 september 2019 vanuit Muiden wordt verzeild. Indien er tijdens dit NK ook voor een specifieke klasse binnen de ORC 4 een NK wordt toegekend, zal er toch een gezamenlijke start plaatsvinden. Dit om ORC 4 als klasse te blijven promoten. Zowel NZC als het Watersportverbond blijven adviseren geen klasse specifiek starts te faciliteren ten koste van ORC of IRC klassen.

Bij vragen, neem contact op met het Watersportverbond via wedstrijdsport@watersportverbond.nl.

naar boven