Deel dit artikel:

Watersporttest.nl – het antwoord op veel gestelde vragen

Op www.watersporttest.nl worden met behulp van animaties en bewegende beelden de belangrijkste regels en beperkingen bij het wedstrijdzeilen behandeld. Regelmatig wordt er per mail een toelichting gevraagd op een of meerdere vragen. Veel voorkomende vragen lichten we graag toe. Lees hier de eerste vraag-en-antwoord van Henk Plaatje.

Vraag

- Boot X en Boot Y varen voor de wind over bakboord.
- De boten naderen een merkteken dat stuurboord gerond moet worden.
- Boot X en boot Y hebben een overlap wanneer Boot Y als eerste de zone bereikt.
- Boot Y is de binnenliggende boot. Boot X is de lijwaartse boot.

- Boot Y heeft als binnenliggende boot recht op merktekenruimte. Regel 18.2(a)
- Boot X heeft als lijwaartse boot voorrang. Regel 11

Waar het hier om gaat is dat er verschil is tussen voorrang hebben en recht op merktekenruimte. Als je de zone invaart en je hebt geen voorrang dan mag je geen ruime tactische ronding maken. Daarentegen als je wel voorrang hebt mag je het merkteken ruimer ronden. 

Het juiste antwoord is: Boot X heeft voorrang en is de buiten liggende boot.

Gratis toegang tot watersporttest.nl
Het Watersportverbond stelt de cursus Regels voor Wedstrijdzeilen op www.watersporttest.nl gratis ter beschikking aan houders van een wedstrijd- en bemanningslicentie alsmede aan race officials. Voldoe je daaraan? Log dan in op www.watersporttest.nl met de volgende gegevens:

Gebruikersnaam: je relatienummer bij het Watersportverbond vooraf aangevuld met nullen (in totaal bestaat je gebruikersnaam dan uit 10 cijfers)
Wachtwoord: changeme (dit wachtwoord moet je wijzigen wanneer je voor de eerste keer inlogt)

naar boven