Deel dit artikel:

Weging J/122

Naar aanleiding van geconstateerde meetbrief verschillen tussen een aantal J/122’s, is er reden om het (via de ORC formule berekende) gewicht van de schepen te verifiëren. In overleg met de Noordzee Club is er besloten om een (zoveel mogelijk gezamenlijke) weging te organiseren.

Het Watersportverbond faciliteert een kraan en een geijkte weegunster op 22 mei en 7 juni te Scheveningen. Indien uw schip niet beschikbaar is op deze data/locatie, dan plannen we graag een aparte afspraak met u, waarbij de weging gratis blijft, maar de kraankosten wel doorbelast zullen worden.

We streven ernaar alle relevante schepen voor 1 juli 2019 gewogen te hebben. Graag horen we welke datum uw voorkeur heeft via rating@watersportverbond‬.

Naast de weging zullen ook de ORC vrij-boorden gemeten worden, zodat eventuele verschillen in de rompvorm vastgesteld kunnen worden. Voor de weging en meting moeten de boten leeg worden aangeleverd (brandstof mag gevuld zijn, indien de inhoud bekend is). Er mogen dus ook geen zeilen aan boord zijn.

Graag wijzen wij u op regels 303.3 en 303.6 van het ORC Rating System, op basis waarvan wij u verzoeken gehoor te geven aan deze oproep. Tevens benadrukken we regel 305.3 op basis waarvan wedstrijden die onderdeel uitmaken van een serie mogelijk aangepast kunnen worden.

We zullen de weegfaciliteit op genoemde dagen tegen een vergoeding ook beschikbaar stellen voor overige wedstrijdjachten.

naar boven