Deel dit artikel:

Black Sunday: is 17 wedstrijden op 1 dag niet te veel?

Zondag 1 september vonden liefst 17 (!) wedstrijden plaats op één dag. Dat is uiteraard goed nieuws, want er wordt veel gesport op het water. Maar toch de kop “Black Sunday” boven dit artikel, want 17 verschillende evenementen geven ook aan waar we gezamenlijk betere keuzes in kunnen maken.

Los van het feit dat onze deelnemers maar aan één evenement per dag deel kunnen nemen en we het ons dus al lastig maken om deelnemende schepen met bemanning te vinden, is het vooral voor de organisaties moeilijk, zo niet onmogelijk, om goede officials te vinden.

Één dag, 7 NK’s
Eén wedstrijdcomité, met bemanningen van startschip, finish schip en boeienboot/boten, leden protestcommissie, race office en uitslagverwerking bestaat al snel uit 10 mensen. Dus reken maar uit dat er op 1 september 170 mensen nodig waren. En dan willen we eigenlijk ook nog dat deze mensen nationaal erkend zijn voor de Nederlandse Kampioenschappen… Op 1 september werden zeven officiële Nederlandse Kampioenschappen verzeild...

Betere planning en samenwerking
Alhoewel er veel gebeurt op het vlak van official opleidingen, is het een illusie dat we ooit zoveel goed en ervaren kader tegelijk in kunnen zetten. Al was het alleen maar omdat deze mensen zelf ook wel eens een wedstrijd willen zeilen. De enige oplossing is een betere planning en spreiding van evenementen over de verschillende weekenden, dan wel bundelen van evenementen en krachten. Het alternatief is doorgaan met wat we doen, met als risico dat zowel zeilers als ook officials niet beschikbaar zijn voor de geplande evenementen, dan wel afhaken omdat het deelnemers of organisatie niveau te laag wordt.

Meld je evenement tijdig aan!
Er zijn geen pasklare oplossingen, maar het helpt om evenementen vroegtijdig aan te kondigen zodat er inzicht komt in de knelpunten en organisaties zelf naar samenvoeging of alternatieve data kunnen zoeken. Hierbij dus het verzoek om zo spoedig mogelijk via wedstrijden@watersportverbond.nl evenementen (naam, datum/data, klasse(n) en website) aan ons door te geven. Wij zetten ze dan in de meerjaren wedstrijdkalender.

Ga tijdig op zoek naar officials

Ga ook vroeg op zoek naar de officials voor de evenementen en vergeet daarbij niet dat een voorzitter van het Technisch Comité (de klassencontroleur) nodig is bij officiële Nederlandse Kampioenschappen.

Eén ding gaat in ieder geval helpen; conform het nieuwe Reglement voor Kampioenschappen dienen deze voor 1 december aanstaande te zijn aangevraagd. Dit schept in ieder geval al wat eerder inzicht in de planning.

Laten we kijken of we met zijn allen een Black Sunday in 2020 kunnen voorkomen en ervoor zorgen dat we in het eerste weekend van oktober de unieke Primus Inter Paris kunnen varen met de meeste Nederlandse Kampioenen!

Foto: Frank Roodenburg

naar boven