Deel dit artikel:

World Sailing video Mixed Two Person Offshore Keelboat - een eerste impressie

In 2024 zal er voor het eerst in de geschiedenis van het Olympisch zeilen een Mixed Two Person Offshore Keelboat event op het programma van de Olympische Spelen staan. In onderstaande video heeft World Sailing in beeld gebracht hoe het er ongeveer uit zal gaan zien in Parijs in 2024.

Kansen en uitdagingen Nederlandse Olympische Offshore Campagne
Met het introduceren van het zeezeilen als Olympische zeildiscipline krijgen nieuwe Nederlandse zeilhelden de kans om op de voorgrond te treden tijdens de Spelen van 2024. Mede daarom is het Watersportverbond een traject gestart onder leiding van Gerd-Jan Poortman. Er zal gekeken worden hoe het Watersportverbond de Nederlandse zeezeil-gemeenschap kan ondersteunen bij de begeleiding en opleiding van offshore zeilers, en vice versa. Daarbij zullen ook de kansen en uitdagingen voor een succesvolle Olympische campagne in de mixed doublehanded Offshore in kaart worden gebracht. Meer hierover lees je op: https://zeilen.watersporters.nl/nieuws/2019/mei/watersportverbond-zet-eerste-stap-naar-een-zeezeil-platform-met-kwartiermaker-gerd-jan-poortman/

Aan geschikte Nederlandse Offshore zeilers met Olympische ambities geen gebrek, maar met name de financiële haalbaarheid van een Olympische Offshore campagne wordt gezien als een van de grotere uitdagingen waar een oplossing voor gevonden moet worden.

Kwalificatiesysteem, keuze voor uitrusting en gekozen format
De verwachting is dat er maximaal 20 boten aan de startlijn van de Olympische Spelen 2024 kunnen verschijnen. Hiervoor zullen internationale kwalificatie-events georganiseerd worden om te bepalen welke landen mogen deelnemen aan de Olympische Spelen, net zoals dat nu voor de bestaande disciplines geldt

Uitrusting
Per evenement zal er door alle deelnemers met dezelfde boten gevaren worden om een eerlijke competitie te kunnen waarborgen. World Sailing zal daartoe een lijst opstellen met reeds bestaande one-design boten, die worden toegestaan. Op deze wijze kan per regio optimaal gebruik worden gemaakt van boten die lokaal beschikbaar zijn, waardoor er geen onnodige transportkosten gemaakt hoeven worden. Voor Parijs 2024 zal de World Sailing Council uiterlijk 31 december 2023 een besluit nemen m.b.t. de definitieve uitrusting waar tijdens de spelen mee gevaren zal worden.  

Nationale sportbonden, klassenorganisaties en producenten kunnen een voorstel indienen m.b.t. de keuze van de uitrusting.

Format
Het format is nog niet vastgelegd, maar er wordt nu uitgegaan van 1 race van ca drie dagen. Het team dat als eerste finisht mag zich Olympisch kampioen noemen. 

Voor Paris 2024 zal deze plaatsvinden langs de Franse kustlijn, met start en finish in Marseille. Wij kijken er naar uit om tijdens onze World Sailing Worlds 2022 in Den Haag de boten te kunnen volgen langs onze eigen Nederlands kustlijn. De spannende Volvo finish met beslissende routekeuze rondom het waddengebied waren daarvan al een mooi voorproef. De exacte baanconfiguratie en baanlengte zal vlak voor de race definitief worden gemaakt afhankelijk van de laatste weersvoorspellingen.

 

naar boven