BRTN

In Nederland kennen we een breed waterwegen netwerk, hiervan wordt een groot deel gebruikt voor het toervaren. Om dit toervaartnet te behouden werd een beleid ontwikkeld, de Beleidsvisie Recreatietoervaart Nederland (BRTN). Wat houdt deze visie in?

 

In 1985 namen de zorgen over ons toervaartnet toe, de afbrokkeling van dit vaartnet nam toe en kanalen en vaarten werden afgesloten door afdamming of lage vaste bruggen. Er is toen een samenwerkingsproject gestart waarbij de ministeries van Verkeer en Waterstaat, Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu en Economische Zaken, de provinciale besturen, de ANWB, het Watersportverbond en de HISWA-vereniging betrokken waren. Een hele club die een beleid wilden ontwikkelen voor het gehele Nederlandse toervaartnet. Dit werd geformuleerd in de Beleidsvisie Recreatietoervaart Nederland (BRTN 1985). De reacties waren goed, de opgestelde normering voor doorvaartmaten en brug- en sluisbediening werd alom gewaardeerd. Na 1985 werd geen enkel kanaal of vaart voor de toervaart afgesloten door afdamming of lage vaste bruggen.
Maar ook na 1985 heeft de ontwikkeling niet stil gestaan. Het toervaartnet werd nog verder verbeterd en knelpunten werden opgeheven. Zo is het toervaartnet in de loop der jaren aanzienlijk verbeterd, dit is gedaan in nauwe samenwerking met recreanten en ondernemers.
Tegenwoordig wordt er ook gekeken naar de aantrekkelijkheid van het toervaartnet, niet alleen op het gebied van lengte van het net, ook de aankleding van het toervaartnet wordt steeds belangrijker.

De ontwikkeling heeft vanaf 1985 niet stil gestaan, zo worden knelpunten opgeheven, wordt er gekeken naar de balans tussen recreatie en natuur, de lengte van het toervaartnet en tegenwoordig omvat het beleid van de BRTN ook de kwaliteit, de aankleding, van het toervaartnet. Zo is de BRTN 2000 kritisch bekeken en het beleid geherformuleerd in een meer integrale aanpak. De BRTN liep tot en met 2013. Momenteel wordt door partijen gewerkt aan een nieuw beleidsdocument. 

 

naar boven