Veiligheid

Het wordt steeds drukker op het water. Tegen de achtergrond van de stijgende welvaart is de recreatievaart in Nederland in de afgelopen decennia explosief gegroeid. Wat doet dat met de veiligheid op het water voor de zeiler?

Beroeps- en recreatievaart in elkaars vaarwater
Naast het plezier dat watersporters ervaren van hun vrijetijdsbesteding is de recreatievaart ook in economisch en toeristisch opzicht een belangrijke factor geworden voor Nederland. Tegelijkertijd wordt er meer vracht vervoerd over het water in steeds grotere schepen. Beroepsvaart en recreatievaart komen elkaar dan ook steeds vaker tegen en zitten daarbij soms letterlijk en figuurlijk in elkaars vaarwater. Hierbij doen zich regelmatig gevaarlijke situaties voor. Hoewel het absolute aantal geregistreerde ongevallen op het water in vergelijking met bijvoorbeeld het wegverkeer relatief laag is, hebben aanvaringen tussen beroepsvaart en pleziervaart vaak ernstige gevolgen voor de betrokkenen. Daarnaast worden situaties waarbij beroepsvaart en pleziervaart in elkaars directe nabijheid verkeren door beide partijen vaak als onveilig ervaren. Zo is uit gesprekken met beroepsschippers gebleken dat zij regelmatig hun hart vasthouden bij passages waar tevens drukke recreatievaart plaatsvindt.

Varen doe je samen!
In 2008 zijn Rijkswaterstaat, alle provincies, de havenbedrijven van Amsterdam, Rotterdam en Groningen, Watersportverbond, HISWA Vereniging, Koninklijke Schuttevaer en de ANWB de voorlichtingscampagne Varen doe je samen! gestart. Later haakten ook de KNRM, Nederlands Platform voor Waterrecreatie, Reddingsbrigade Nederland, Sportvisserij Nederland, Unie van Waterschappen en Waternet. De campagne wordt uitgevierd door Waterrecreatie Nederland, het vroegere SRN.

Tips voor de recreatievaart

  1. Goed voorbereid op reis. Zorg aan boord voor actuele vaarkaarten van de wateren die je gaat bevaren. Blijf op de hoogte van de weersverwachtingen en vaar niet bij slecht zicht of in het donker als het niet nodig is. Zorg dat bij slecht weer alles zeevast staat.
  2. Dode hoek beroepsvaart. Beroepsschippers kunnen je soms niet zien door de dode hoek voor hun schip. Die kan maar liefst 350 meter zijn. Ofwel, drie voetbalvelden achter elkaar! Pas je koers en snelheid zo aan dat je buiten de dode hoek blijft. Als je de stuurhut van het schip ziet, dan kan de schipper jou ook zien.
  3. Duidelijke koers. Laat met je koers duidelijk zien wat je van plan bent. Steek het vaarwater of de vaargeul zo snel mogelijk over. Dit doe je door zo veel mogelijk in een rechte lijn van de ene naar de andere kant te varen.
  4. Regels blauwe bord. Wanneer een schip een blauw bord met wit flikkerlicht voert, passeer dan bij voorkeur aan de zijde van het blauwe bord. Uiteraard als de verkeerssituatie zich daarvoor leent. Denk vooruit zodat je snel kunt reageren. Op www.varendoejesamen.nl is een speciale folder over het blauwe bord te vinden.
  5. Vaart minderen. Zorg dat andere schepen geen last hebben van jouw hek- en boeggolven. Minder vaart om een groot schip sneller te laten passeren.
  6. Marifoon. Als je een marifoon hebt, ben je verplicht deze uit te luisteren. Vaar daarom met de marifoon aan (kanaal 10) en gebruik deze om gevaarlijke situaties te voorkomen. In marifoonblokgebieden, zoals bij verkeersposten, sluizen en bruggen, gelden de aangewezen marifoonkanalen.
  7. Attentiesein bij gevaar. Wijs andere schepen op gevaar door een lange stoot op de hoorn te geven.
  8. Geef beroepsvaart de ruimte. Vaar zoveel mogelijk langs de stuurboordwal en blijf uit de buurt van de beroepsvaart. Geef beroepsvaart vooral de ruimte bij bochten en havens!
  9. Zien en gezien worden. Wees altijd goed zichtbaar en zorg dat je vrij om je heen kunt kijken en de geluidssignalen van andere vaartuigen goed kunt horen.
  10. Vlot en veilig in de sluis. Zorg dat je in een sluis aan bakboord en stuurboord kunt afmeren. Plaats stootkussens en voldoende landvasten aan weerszijden van jouw vaartuig, voordat je een sluis in vaart. Sluit goed aan en leg aan bij een trap, als dat kan.

Meer nuttige en handige informatie is te vinden op www.varendoejesamen.nl en in de gratis VDJS App.

 

naar boven