Rating Catamarans

De rating voor catamarans is de 'Texel Rating'. Hierdoor kunnen verschillende type catamarans tegen elkaar racen. Een Dart 16 is een langzamere boot dan de Nacra F18, daarom krijgt deze een hogere rating waardoor je met deze boot lager kan eindigen.

Het Texel Rating-systeem wordt gebruikt sinds 1985. Om een ​​classificatie te berekenen, moeten drie elementen, nominale lengte (RL), nominaal zeiloppervlak (RSA) en nominaal gewicht (RW) worden bepaald. Het meten van de lengte, de echte zeilgebieden van het grootzeil, de giek en / of spinnaker en het wegen van de boten gebeurt door officiële metingen. Het bemanningsgewicht wordt toegevoegd, afhankelijk van de lengte.

Als er klassevoorschriften zijn die voldoende informatie geven over de vereiste gegevens, worden de dimensies in de klassenregels als invoer gebruikt. Als de klassevoorschriften niet genoeg informatie geven, moeten drie of meer boten worden gemeten. Het TR-nummer wordt vervolgens berekend, waarbij de grootste zeiloppervlakken en het laagste gewicht van de boot worden gebruikt. Als minder dan drie boten beschikbaar zijn voor meting, wordt het ontwerp als eenmalig beschouwd, gemarkeerd als zodanig in de beoordelingslijsten. Over het algemeen is het de taak van de klassenorganisaties om de boten die tot een klasse behoren, te controleren op overeenstemming met de klassevoorschriften.

Meer informatie over de Texel Rating (let op: Engelstalig):

naar boven