Eenheidsklassen en ratingklassen

Binnen de zeilwereld zijn er verschillende klassen waarin je kunt varen. Er zijn de eenheidsklassen en ratingklassen. Wat is het verschil tussen een eenheidsklasse en een ratingklasse en wanneer krijg je hiermee te maken?

Eenheidsklassen
Wie een wedstrijd gaat varen tegen dezelfde type zeilboten, vaart in een eenheidsklasse. Alle boten zijn hier gelijkwaardig aan elkaar waardoor de prestaties echt van de zeilers moeten komen. Wel zijn er wat regels, er zijn voor iedere klasse voorschriften opgesteld. Voldoet je boot hieraan dan krijg je een meetbrief, dit is een automatisch doorlopend abonnement. Deze meetbrief is een technische meting van de boten waarmee diverse zaken gefaciliteerd kunnen worden. Zo kan het wedstrijdkader worden opgeleid, hieronder vallen de wedstrijdleiders, het wedstrijdcomité, meters en klassencontroleurs. Daarbij worden internationale contacten onderhouden en gelegd, nationale klassenvoorschriften worden beheerd en reglementen en technische zaken worden gefaciliteerd.

Voor jou als zeiler gaat het vooral om een eerlijke strijd op het water. Na de meting krijgt je boot een handicapfactor voor de wedstrijden, op basis hiervan wordt de uiteindelijke puntentelling gebaseerd. Een gloednieuwe boot kan zo in de wedstrijd sneller zijn als een oude boot, maar op puntentelling kan deze het alsnog verliezen. Maar deze puntentelling is zo miniem, het winnen van de wedstrijd is nog altijd het meest afhankelijk van de mensen aan boord, en in veel mindere mate van het materiaal. Hoe nieuw of oud dit ook mag zijn.

Ratingklassen
De ratingklassen zijn van kracht wanneer er tijdens een wedstrijd door verschillende type boten tegen elkaar wordt gevaren. Op de meetbrief die iedere boot hier heeft, staat een handicap getal op. Hoe hoger je getal, hoe langzamer je boot is. Klinkt flauw, maar het is nu eenmaal zo, en je kunt er ook je voordeel mee doen. Iemand met een lage rating zal ook zo snel mogelijk over de finish willen, jij met je hoge rating hoeft niet als eerste over de finish te zijn om eerste te worden.

Er is overigens niet één rating systeem, voor scherpe kajuitjachten kennen we ORC, IRC en SW. Daarnaast zijn er ratingsystemen voor rond- en platbodem jachten en catamarans. Om verschillende type zeilboten op een eerlijke manier tegen elkaar te laten wedstrijdzeilen zijn er verschillende ratingsystemen voor de diverse zeiljachten.

Wat is het verschil tussen ORC, IRC en SW?
Het internationale ORC rating systeem is het meest gebruikte ratingsysteem in Nederland. De ratingbepaling is volledig objectief en calculeert de theoretische snelheid van de boot in diverse omstandigheden. De meetbrief heeft ook diverse ratingopties voor verschillende windomstandigheden, wedstrijdbanen of short handed wedstrijden, waardoor de uitslag zo nauwkeurig mogelijk bepaald kan worden.

Het IRC is tevens een internationaal rating systeem dat met name in Engeland wordt gebruikt. Het IRC hanteert het black box system waar de rating formules en bepaling geheimgehouden wordt. De meetbrieven worden ook voor wereldwijd vanuit Engeland geproduceerd. Het aanvragen of beheren van de IRC meetbrief loopt via het Watersportverbond. Het SW is een laagdrempelig ratingsysteem bedoelt voor de clubwedstrijden.  

naar boven