Besluitvorming World Sailing

World Sailing is het internationale bestuursorgaan voor de zeilsport. Zij maakt onder andere regels en beleid op het gebied van (wedstrijd)zeilen.

De federatie erkent meer dan tachtig klassen en is, net als alle internationale sportbonden, een federatie van besturen van landelijke bonden van meer dan 120 aangesloten landen. Klik hier voor meer informatie omtrent World Sailing.

Met name richting de Olympische Spelen is er altijd veel te doen over hoe beslissingen moeten worden genomen. Nederland maakt zich, met vele anderen, sterk voor meer transparante besluitvorming en een duidelijke beslissingsstructuur. Hoe werkt dit proces van besluitvorming bij World Sailing, waarbij bijvoorbeeld wedstrijdregels worden bepaald en wordt besloten welke sporten op de Olympische agenda staan en welke niet? En welke invloed oefenen wij uit vanuit Nederland?

Hiervoor is het belangrijk om te kijken naar de organisatiestructuur van World Sailing. Deze is uitgebeeld in onderstaande afbeelding. De Board wordt gevormd door de President van World Sailing en zeven vicepresidenten (de atleten zelf hebben 1 zetel in de board). Zij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de beleidsbeslissingen van de Council en voor het nemen van alle management- en operationele beslissingen namens de Federatie. De Council staat aan het hoofd van het besluitvormingsproces.

De Council wordt gevormd door 17 groepen en 28 vertegenwoordigers van verschillende landen. Nederland, België en Luxemburg zijn lid van groep F en hebben samen 1 stem in de Council, Het voorzitterschap van de groep rouleert tussen de landen. Sommige grotere groepen hebben meer dan een vertegenwoordiger in de Council. Paralympisch zeilen, De Internationale klassen, de Offshore klassen, de vrouwen binnen de zeilsport en de atleten hebben elk 1 stem in de Council.

Elke vier jaar wordt een General Assembly gehouden. Hier wordt de Board, inclusief de President, gekozen, de Council en commissieleden benoemd door de leden (MNA’s van World Sailing. De belangrijkste leden van World Sailing zijn de ‘Member National Authorities’ (MNA’s) en de ‘Class Associations’. Let wel, de Internationale klasse organisaties zijn geen direct lid maar worden indirect door de Council toegelaten als er een Internationale status aan de klasse is gegeven. De klassen hebben samen 1 stem in de Council.

Elk kalenderjaar vindt de Annual Conference plaats. Deze bijeenkomst draait om ‘submissions’. Dit zijn alle voorstellen die onder andere door World Sailing Commissions en Committees, de leden MNA’s en Internationale klassenorganisaties ingediend kunnen worden. Gespecialiseerde commissies bespreken de submissions die relevant zijn voor hun werkterrein en doen aanbevelingen aan de Board over de vraag of ze moeten worden goedgekeurd, afgewezen of uitgesteld. De Council beslist uiteindelijk bij stemming of een submission wordt aangenomen, of verworpen.

Klik hier voor een overzicht van geplande Meetings.

Namens Nederland fungeert een MNA-vertegenwoordiger als contactpersoon richting World Sailing. In samenspraak met de afdeling topsport wordt bepaald wat de insteek vanuit het Watersportverbond moet zijn. Naast een rol als MNA, kan Nederland ook vertegenwoordigers hebben in de diverse organen van World Sailing. Een actueel overzicht van Nederlanders actief binnen World Sailing:

  • Rob Franken: MNA Vertegenwoordiger
  • JJ Korpershoek: werkgroep Standard Class Rules binnen het Equipment Committee
  • Roy van Aller: werkgroep Offshore Special Regulations – In Build Validation binnen het Oceanic & Offshore Committee
  • Margriet Pannevis: lid van de Medical Committee
  • Eric Mehlbaum: werkgroep ‘Rule 42’ binnen het Race Officials Committee
  • Henry Sleutel: werkgroep Appendix CBS Blind Match Racing binnen het Racing Rules Committee
naar boven