Regels bij het wedstrijdzeilen

Als je aan wedstrijden mee wilt doen, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen en je houden aan de Regels van Wedstrijdzeilen.

De belangrijkste voorwaarde om deel te nemen aan zeilwedstrijden is dat je aangesloten bent bij een vereniging of organisatie en in het bezit zijn van een licentie. Het wedstrijdcomité controleert alle deelnemers op in ieder geval een lidmaatschap bij een vereniging of organisatie die is aangesloten bij het Watersportverbond. Hier worden ook de wedstrijd- en evenementlicenties uitgegeven. Zonder zo’n licentie mag je niet meedoen aan officiële wedstrijden.

Regels van Wedstrijdzeilen

Wedstrijden worden gezeild volgens de Regels van Wedstrijdzeilen. Deze worden elk jaar na de Olympische spelen door World Sailing herzien en verschijnen dan in een nieuwe druk. Bekijk hier alle regelgeving en voorschriften rond wedstrijdzeilen.

Besluitvorming World Sailing
Wil je weten hoe dit proces van besluitvorming werkt, waarbij bijvoorbeeld wedstrijdregels worden bepaald en wordt besloten welke sporten op de Olympische agenda staan en welke niet? En welke invloed oefenen wij uit vanuit Nederland? Lees het hier.

Engelse versie
De ‘Racing Rules of Sailing’ zijn in het Engels te downloaden via de website van World Sailing.  Deze versie is ten alle tijden de leidende versie van de regels.

Nederlandse versie
Om het voor de Nederlandse wedstrijdzeiler gemakkelijk te maken hebben wij de wedstrijdregels vertaald naar het Nederlands. Koop deze nu in onze webwinkel of heb ze altijd bij de hand met de World Sailing App.

Op de Nederlandse versie van de Regels van Wedstrijdzeilen zijn een aantal fouten geslopen. Wees up to date en download de laatste errata hier.

Online reglementscursus
In samenwerking met Henk Plaatje, auteur van onder meer het Regelschrift en bekend van de Regelwijzer, heeft Watersport-TV een online reglementscursus gemaakt. Handig als lesstof voor wedstrijd zeilende leden! Lees verder

Hoger beroep

Ben je het oneens met een uitspraak van een protestcomité? Dan kan je hoger beroep aanvragen. Dit doe je bij de Zeilraad.

Doping regels

In de wedstrijdsport is het ongeoorloofd doping te gebruiken. In Nederland wordt dit gecontroleerd door de nationale dopingautoriteit. De watersport kent haar eigen dopingreglement.

Verboden middelen
Er zijn een aantal middelen die door sporters niet gebruikt mogen worden. Deze verboden middelen zijn opgesomd in een lijst die samengesteld wordt door de nationale dopingautoriteit. Wil je controleren welke middelen hier opstaan en wat sporters wel of niet mogen gebruiken?
Klik direct hier >>

Whereabouts bijlage 
Sommige sporters zijn verplicht hun whereabouts door te geven aan de Nationale Dopingautoriteit. Bevinden zich er binnen jouw vereniging sporters die hieraan moeten voldoen? 
Lees hier alles over whereabouts >>

Dispensatie bijlage
Het gebruik door sporters van geneesmiddelen waarin dopinggeduide stoffen voorkomen slechts is toegestaan onder strikte voorwaarden. Deze voorwaarden zijn vastgelegd in de Dispensatiebijlage, die onderdeel uitmaakt van het Nationaal Dopingreglement.
Klik hier voor de dispensatie bijlage >>

Nationaal doping reglement
Het Nationaal Dopingreglement verwijst naar een viertal bijlagen die er onlosmakelijk mee verbonden zijn. Het gaat om:
- de WADA-dopinglijst 2016;
- de Dopingcontrolebijlage;
- de Dispensatiebijlage; en 
- de Whereaboutbijlage.
Klik hier voor het nationaal dopingreglement >>

Gouden tips voor een schone sport
Topsporters dienen met verschillende dingen rekening te houden om dopingovertredingen te voorkomen. Dat kan lastig zijn, maar met behulp van deze gouden tips kun je nagaan of je alles goed geregeld hebt.
Klik hier voor tips >>

naar boven